Tanáraink

Tanáraink kreatív, elkötelezett szakemberek. Valamennyien színvonalas magyar egyetemeken és – az európai kollégákkal való cserekapcsolatoknak  köszönhetÅ‘en is – külföldi továbbképzés keretében tettek szert tudásukra. Továbbá elvégezték a Helen Doron TanárképzÅ‘ Tréninget, melyen nemcsak elméleti hátterét sajátíthatták el ennek a különleges módszernek, hanem a gyerekek oktatásához szükséges gyakorlatot is szerezhettek. Mindezek azonban úgy gondoljuk, csupán minimális feltételei annak, hogy sikeresek legyenek, ezért hétrÅ‘l-hétre rengeteget dolgoznak azon, hogy érdekes és hasznos órákban legyen a gyerekeknek része. A Helen Doron English tanárai folyamatosan  továbbképzéseken vesznek részt, és az egymással való állandó kapcsolattartáson keresztül nemcsak saját, hanem kollégáik tapasztalataiból is építkeznek.

Mészáros Szilvia

Első látásra szerelem volt ez kettőnk között: amikor a 3 hónapos kislányommal ellátogattunk egy bemutató órára, úgy éreztem, már az óra közepén, hogy végre találtam valamit, ami nemcsak az angol nyelv tanulására fordít gondot, hanem a gyerekem igényeinek megfelelően fejleszti is őt. A szerelem odáig vezetett, hogy 2009-ben elvégeztem a tanárképző tréninget és egy évig Szegeden tanítottam. Nagyon nagy élmény volt a tanítás, az órákra való készülés. Egy álmom valósult meg azzal, hogy 2010. májusán folytathattam a saját nyelviskolámban a munkát. Igen nagy volt a váltás, alig egy év alatt lett belőlem érdeklődő szülőből tanár, majd nyelviskola vezető, de azt gondolom, életem legjobb döntését hoztam meg.

Remélem, minél több gyermek tapasztalhatja meg a tanulásnak ezt a formáját is!

Szeidler Kitti

Gimnazista éveimet a tatai Eötvös József Gimnáziumban végeztem, kéttannyelvű osztályban. Mindig is szerettem az angolt, de éreztem, hogy ahhoz hogy rendesen el is sajátítsam ezt a nyelvet, valami többre lesz szükség, mint amit egy sima általános iskolai és késÅ‘bb felsÅ‘bb oktatásbeli angolóra adhat. A nagy létszámú órák, a heti 3*45 perc nem elegendÅ‘ egy nyelv elsajátításához. Ha valamihez ténylegesen érteni szeretnél, azzal minden nap foglalkozni kell, így döntöttem a kéttanynelvű gimnázium mellett, amit sosem bántam meg és az eredménye is meglett. 🙂
A gyermekek iránti szeretetem, már kiskoromban felfedte magát, azóta is imádok gyermekekkel dolgozni, játszani és segíteni Å‘ket. Amikor a pályaválasztás elÅ‘tt álltam, már tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Jelenleg is tanulok, de mindemellett olyan munkára találtam, ami igazán megszólított. Gyerekekkel foglalkozhatok, miközben tanítom Å‘ket angolul, egy olyan módszerrel, amiben a gyerekeknek a tanulás nem nyűg, hanem egy játék és minden megerÅ‘ltetÅ‘ „magolás” nélkül szívják magukba a tudást.
Mindig is ezt szerettem volna, hogy a többi gyereknek ne úgy kelljen tanulni és készülni ahogy nekem kellett, hanem kis csoportokban, játékokon keresztül legyenek egyre okosabbak. Ezért hálás vagyok Helennek, hogy ezt megtalálhattam és én is hozzátehetek valamit a gyermekek fejlÅ‘déséhez ! 🙂

Kovács Éva

K.Éva2

A gimnázium évei alatt döntöttem el, hogy gyermekek angol nyelvtanításával szeretnék foglalkozni, a fÅ‘iskola alatt azonban már azt is tudtam, hogy ezt nem a szigorúan vett oktatási rendszer keretei közt szeretném csinálni. Néhány év “világjárás” után magántanulókkal kezdtem foglalkozni, ami sok örömet adott. Ezután, kis szerencsével- és egy életemben bekövetkezett váltást követÅ‘en – találkoztam elÅ‘ször a Helen Doron módszerrel. Szerelem volt elsÅ‘ látásra, azonnal tudtam, hogy megtaláltam azt a stílust, rendszert, ami alapján tanítani szeretnék. Néhány nap alatt eldöntöttem, hogy elvégzem a szükséges tanfolyamot. Így kerültem ide, és nem bántam meg! Szeretném, ha rajtam, rajtunk keresztül minél többen ismerkednének meg a játékos nyelvtanulás lehetÅ‘ségével és ugyanúgy megtalálnák benne az örömüket, mint én!

Szendrei Márta

Érettségi után a Kodolányi János Főiskola angol nyelvtanár-kommunikáció szakán kezdtem tanulni. Majd 2006-ban, tanulmányaimat félbehagyva, párommal Angliába költöztünk szerencsét próbálni. Végül 13 Angliában töltött év után úgy döntöttünk, hogy vissza jövünk Magyarországra.
Mikor megérkeztünk hatalmas elvárásokkal munka keresésbe kezdtem. Azt tudtam csak, hogy mindenképpen az angol nyelvet használva szeretnék dolgozni. Megláttam Szilvi hirdetését és azonnal jelentkeztem az állásra. Korábban hallottam már a módszerről és sikereiről.
Saját gyermekeimen szerzett tapasztalatból tudom, hogy minél korábban, minél kisebb korban kezdik el egy idegen nyelv megismerését, annál könnyebben tanulják azt meg.
A Helen Doron English nyelvtanítási módszere nagyon emlékeztet arra, ahogyan gyermekeim kint Angliában tanulták meg az angol nyelvet, a magyarral párhuzamosan, második anyanyelvükként (írás és olvasás tudás nélkül).
Nagy örömmel tölt el tehát, hogy még több gyermeknek segíthetek, hogy játszva, könnyedén tanuljanak meg angolul!

Régi tanáraink, akikre szeretettel emlékezünk:

Perger-Dobsa Krisztina
Galántai Dóra
Karap Judit
Aradi Fruzsina
Horn Rita
Cynthia Challis
Illés-Kádek Kata
Sándor Csilla
Benkovics Dóra
Éliás Attila

 

 

Szabó Kriszta

Diplomám megszerzése és több év zenetanítás után nyakamba vettem a világot. Londoni tartózkodásom alatt rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam.
Nagy hatással volt rám, ahogy az alig totyorgó kisgyerekek szüleikkel együtt önfeledten szórakozva ismerkedtek az őket körülvevő világgal és tanulták anyanyelvüket. Kötetlen, mégis irányított foglalkozásokon szívták magukba kultúrájukat. Ezen a mesés világon keresztül szerettem volna  hazatérésem után a magyar gyerekeket megismertetni az angol nyelvvel. Olyan módszeren törtem a fejem, mely sokoldalú és élményszerű oktatást ad. Fontos volt, hogy legyen benne zene, tánc, olvasgassunk mesekönyveket, legyen bábjáték, színjátszás, mondókából feltétlen rengeteg, és mindez természetesen angol nyelven.
Tervezgettem a tanmenetet, gyűjtöttem a tananyagot, és rájöttem, ahhoz, hogy igazán jót hozzak létre, talán egy élet kell. Ennél türelmetlenebb voltam.
Ekkor találtam rá a Helen Doron módszerre, ami annyira megtetszett, hogy elvégeztem a tanárképző kurzusokat és azonnal belevágtam a tanításba.
Kisfiam pedig születése óta folyamatos visszajelzés számomra. Látom, tapasztalom rajta keresztül, hogy mennyi mindennel lett gazdagabb – lettünk gazdagabbak – a tanfolyamok által.
Örülök, hogy neki és kortársainak már ilyen kis kortól megadatik az idegen nyelv tanulásának lehetősége ezzel a játékos, mégis hihetetlenül tudatos módszerrel!

Kokas Gábor

Remek lehetÅ‘ségnek tartom, hogy már kisgyermekkorban megismerkedhetnek az angol nyelvvel a hozzánk járók. Az elÅ‘zÅ‘ tanévben megtapasztalhattam, hogy mennyire eredményes tud lenni a nyelvelsajátítás a 3-tól 6 éves korig tartó idÅ‘szakban, amikor a legbefogadóbbak a gyerkÅ‘cök, agyuk szivacsként működik. A nagyobbaknál szeretném megmutatni azt, hogy van élet a „45 percig üljünk egy helyben, és hallgassuk a tanárt” iskolai valóságon kívül is! Beszéljünk, mozogjunk, nevessünk, játszunk! Élvezzük az órát! Hiszem, hogy a tanulás csak akkor hatásos, ha örömet okoz. Ezért fontos célom, hogy a gyerekek számára jó élmények, és pozitív megerÅ‘sítés kötÅ‘djön az angolhoz. Így lehet igazán elsajátítani egy idegen nyelvet. Foglalkozásaim mozgalmasak, a hangulat jó, a dalok pedig fülbemászóak. Sokszor még órák után is sokáig ott vannak a fejemben, és dúdolom Å‘ket. De ez már legyen az én „bajom”. 🙂

Markó Mihály

Now, this is a story all about how
My life got flipped-turned upside down
And I’d like to take a minute
Just sit right there
I’ll tell you how I became the teacher of the school of Helen

In Vértesszőlős, I was raised
At the computer was where I spent most of my days
Chillin’ out maxin’ relaxin’ all cool
And playing all the games after school
When my mom came into my room and she said:
Go get a job! come on, use your head.
So I looked all around, and kept thinking
What am I good at? and kept blinking
oh! I realized, English of course
So found Helen Doron and took a course

They showed me the method, and all the secrets
And let me tell you I have zero regrets
the method is amazing, the teacher’s, excellent
Studying here, has basically no detriment

Small groups, and positive reinforcement
I’m not lying, this is my endorsement
Focus on the individual, playing while learning
the students here, all come back yearning
for more English, that’s right, this is the story
of how teaching here, is my crowning glory.

Kara Ágota

(Ágota otthon babázik, de közöttünk van…) Az angol nyelv- és irodalomtanár szakos tanulmányaim során találkoztam elÅ‘ször a Helen Doron módszerrel, késÅ‘bb ebbÅ‘l írtam szakdolgozatom. Már az elsÅ‘ óralátogatás magával ragadott: játékos, barátságos, élvezetes, örömteli volt nem csak az ott lévÅ‘ kisgyerekeknek, de még nekem is 🙂 Olyannyira megtetszett, hogy fogtam az akkor 2,5 éves kislányom és azonnal beiratkoztunk az elsÅ‘ tanfolyamra. Nyelvtudása rohamosan és színvonalasan fejlÅ‘dött. Nagyon büszke voltam rá, és persze neki is óriási önbizalmat adott a folyamatos pozitív megerÅ‘sítés a tanár néni részérÅ‘l. Mindez még kíváncsibbá tett a módszer iránt. A tanárképzÅ‘ tréning elvégzése után nagy lelkesedéssel vetettem bele magam ebbe a modern és újszerű tanítási módba (ami merÅ‘ben más, mint amit a hagyomágyos általános iskolai rendszerben tapasztaltam angol – történelem tanárként ). A játékosság, a szemléletesség, a gyakorlatiasság, a pozitív visszajelzések adása mind-mind formálta lelkem, gondolkodásmódom. Érdekes és izgalmas minden egyes órára való felkészülés. Nagyon jó látni, ahogy a gyerekek hétrÅ‘l-hétre ragyogó tekintettel érkeznek hozzánk, ahogy fejlÅ‘dik nyelvtudásuk, ahogy kiül arcukra a  kis büszke mosoly, ahogyan a nagyobbak megküzdenek egy-egy nehezebb feladattal, legyÅ‘zve életkori sajátosságukból fakadó  gátlásaikat.

Hiszek a módszer sikerességében, hiszek a gyerekek gyors fejlÅ‘dÅ‘képességében, játékos terhelhetÅ‘ségükben….és most már önmagamban is, mert már tudom, csak így érdemes és lehet kisgyermekekkel megszerettetni egy idegen nyelvet, más nép kultúráját és már csak ezzel a módszerrel tudom elképzelni a gyermekek sikeres oktatását.