Gyakori kérdések

A 11 leggyakoribb kérdés, amit a nyelvoktatásról szülőként felteszünk:

MIKOR KEZDJE AZ ANGOL TANULÁST? NEM KORAI MÉG?

AZ ANGOL KIEJTÉS NEM FOGJA BEFOLYÁSOLNI A MAGYAR KIEJTÉSÉT?

ÖSSZE FOGJA KEVERNI A KÉT NYELVET?

HOGYAN TUD 45 PERCET FIGYELNI, HISZ MÉG OLYAN KICSI?

KELL-E A SZÜLŐNEK ANGOLUL TUDNIA AHHOZ, HOGY BEÍRASSA GYERMEKÉT?

TANÍTHATOM-E SAJÁT GYERMEKEM? MIVEL LEHET KIEGÉSZÍTENI A TANFOLYAMON TANULTAKAT?

MENNYIT FOG TUDNI NÉHÁNY ÉV TANULÁS UTÁN?

NEM LESZ-E DISZLEXIÁS GYERMEKEM, HA ANGOLUL TANUL?

JÓ ELŐKÉSZÍTŐ EZ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOL ÓRÁKRA?

AZ ÁLTALÁNOSBAN TANUL ANGOLUL MÉGSEM MER MEGSZÓLALNI, MI LEHET AZ OKA, HOGYAN TUDOK NEKI SEGÍTENI?

MIÉRT FONTOS A RENDSZERES CD HALLGATÁS?

Mikor kezdje az angol tanulást? Nem korai még?

Anyanyelvünket születésünk pillanatától elkezdjük tanulni. Kétnyelvű családokban mi sem természetesebb, hogy édesanya pl. angolul, édesapa magyarul beszél gyermekükhöz – mindkettÅ‘ a saját anyanyelvén. Vajon eszükbe jut-e, hogy túl korai még, hogy az anyanyelvükön beszéljenek a gyerekhez? Vajon mindkét nyelven megtanul a gyermek beszélni? Hát persze!!!
A Helen Doron módszer a kisgyermek azon természetes képességére épít, hogy 6 éves koráig bármilyen nyelvet – akár többet is párhuzamosan – könnyedén, erőlködés nélkül, anyanyelvi módon és szinten képes elsajátítani. Mivel a Helen Doron módszer anyanyelvi módszer, így minél korábban kezdi gyermeked az angol nyelv elsajátítását, annál inkább érzi azt második anyanyelvének! Olyan képesség ez, amely csak néhány évig tart, használjátok ki, amíg lehet!

Az angol kiejtés nem fogja befolyásolni a magyar kiejtését?

Egyes szülők attól tartanak, hogy a korai nyelvtanulás megárthat a gyermek beszédfejlődésének, hatással lehet az anyanyelv kiejtésére.
Természetesen nem fogja befolyásolni. A kisgyermek élete első 6 évében akcentus nélkül képes elsajátítani bármilyen idegen nyelvet. Míg a tökéletes magyar kiejtést elsősorban Tőled és környezetétől, úgy a makulátlan angol kiejtést a tananyaghoz tartozó CD-k segítségével tanulja meg. A módszer kulcsfontosságú eleme a CD-k napi rendszerességű hallgatása, amely –mesterséges anyanyelvi környezetet teremtve- biztosítja, hogy gyermeked minden nap találkozzon az angol nyelvvel, s így elsajátítsa a tökéletes angol kiejtést.

Össze fogja keverni a két nyelvet?

A gyermek egy nyelvet elsősorban személyekhez, s helyszínekhez köt. Míg otthon, az óvodában, iskolában azt szokja meg, hogy (többnyire) magyarul beszélnek hozzá, s hogy magyar kérdésekre magyarul válaszol, úgy azt is villámgyorsan megszokja, hogy nálunk, a Helen Doron Oktatóközpontban angolul beszélünk velük, s természetes számukra, hogy angol kérdésekre angolul reagálnak. Tehát mindig olyan nyelven válaszolnak, amilyen nyelven a kérdés, kérés, instrukció stb. elhangzott.
ÉrthetÅ‘ módon, a nyelvtanulás korai szakaszában elÅ‘fordul, hogy a gyermek – amennyiben az egyik nyelvbÅ‘l nem rendelkezik elegendÅ‘ szókinccsel, úgy a mondataiba az ismeretlen szavakat esetleg magyar szavakkal helyettesíti. Azonban ez sem jelenti azt, hogy tudatlanságból keverné a nyelvet. Azonban, ahogy nyelvtudása gyarapszik, ez egyre kevésbé jellemzÅ‘.
Azok a szülők, akik hozzánk járnak, s két nyelven beszélnek gyermekeikhez, mind arról számolnak be, hogy gyermekük gond nélkül vált egyik nyelvről a másikra, attól függően, hogy édesanyjuk/édesapjuk milyen nyelven szól hozzájuk.

Hogyan tud 45 percet figyelni, hisz még olyan kicsi?

Természetesen tudjuk, hogy a kisgyermek koncentrációs ideje nagyon rövid, vagyis egy dologra csak néhány percig képes fókuszálni. Ezért a Helen Doron foglalkozásokat az éppen aktuális képességeiknek és igényeikhez igazítottuk. Vagyis egy feladat nálunk kb. 3-4 percig tart – természetesen idősebb gyermekek esetében hosszabb ideig- s már váltunk is a következő feladatra, ami újfent csupán néhány percet vesz igénybe. A szedatív (vagyis az „ülős” pl. rajzolás, kirakózás, társasjáték) és a kinesztetikus (vagyis „mozgásos”pl. ének-tánc, mutasd meg, szaladj oda) feladatokot tudatosan váltogatjuk, amely minden tanulótípust kielégít és persze biztosítja, hogy gyermeked figyelme egy pillanatra se lankadjon. (Sőt, sok olyan kisgyermek van, aki rövidnek találja az órát, s még maradni szeretne… )

Kell-e a szülőnek angolul tudnia ahhoz, hogy beírassa gyermekét?

Szerencsére nem. Mivel ti, szülÅ‘k – különösen kisgyermekek esetében – jelen lehettek az órán, így nemcsak bátorítani, támogatni tudjátok gyermeketeket, hanem követni is a tananyagot, s gyermeketek fejlÅ‘dését. Nektek, szülÅ‘knek az az egyetlen „házi feladat”, hogy lehetÅ‘séget adjatok gyermeketeknek a napi rendszerességű CD-hallgatásra – legyen az a fürdÅ‘szobában, az autóban vagy éppen vacsora közben. Ha pedig többet szeretnétek gyakorolni otthon (ami természetesen nem kötelezÅ‘), bÅ‘ven elegendÅ‘, amit gyermeketekkel együtt az órán tanultok, hallotok. Ha pedig bizonytalanok vagytok valamiben, tanár nénitek szívesen segít nektek, s ellát benneteket hasznos ötletekkel.

Taníthatom-e saját gyermekem? Mivel lehet kiegészíteni a tanfolyamon tanultakat?

Természetesen igen. Érdemes azonban ez ügyben tanár nénitekkel beszélni, aki hasznos tippekkel tud ellátni benneteket az otthoni gyakorlással kapcsolatban. pl. weboldalakat, játékokat, meséket, s módszertani ötleteket oszt meg veled, melyek segítik gyermeked fejlődését.
Egyébként a hozzánk járó kisdiákok Kangi Club kártyát kapnak ajándékba, amely belépést biztosít a Kangi Club weboldalára, ahol számtalan online angol játékot találtok, és az órán tanultakat is gyakorolhatjátok. (Persze nem egész délután! Ha süt a nap inkább irány a játszótér!)

Mennyit fog tudni néhány év tanulás után?

Gondolom, téged nem az érdekel, hogy gyermeked naponta, havonta vagy netán évente hány szót tanul majd meg angolul, hanem hogy milyen gyorsan képes a tanultakat a mindennapi életben használni?
Mivel a Helen Doron módszer egy anyanyelvi módszer, így gyermekeddel már a kezdetektől csak angolul beszélünk a foglalkozások alatt. Sohasem fordítunk magyarra dolgokat, s még akkor is angolul reagálunk, ha a gyermek egy magyar kérdést tesz fel. Ezért gyermeked számára gyorsan természetessé válik, hogyha órára jön, ott csak angolul beszél és ért a tanár néni, így neki is angolul kell megszólalnia, amikor nálunk játszik (tanul). Tehát már a legelső órától használja a nyelvet. Mivel az első években csak a beszélt nyelvet tanítjuk, így az eredményeket gyorsan látni fogod. Ezen kívül a meglévő tananyagot olyan szituációs feladatokkal is kiegészítettük, mint pl. a vásárlás vagy az éttermi rendelés. Így gyermeked mindennapi kommunikációs helyzeteket is képes megoldani –pl. egy nyaralás alkalmával. Érdemes kipróbálni!
A hozzánk járó gyerekek 2. osztályos korukra gyermek-, 8. osztályos korukra felnőtt nyelvvizsgát tehetnek.

Nem lesz-e diszlexiás gyermekem, ha angolul tanul?

Természetesen nem. A diszlexia az olvasási képesség zavara, mely a népesség 5–10 százalékát érinti. A diszlexia megjelenéséért elsősorban annak a 18–20 területből álló agyi hálózatnak az átlagtól eltérő működése felelős, amely a beszélt és az írott nyelv összekapcsolásában szerepet játszik. A diszlexia tehát az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése miatt alakul ki, azaz nem okozhatja megjelenését az idegen nyelv elsajátítása.
Érdemes azonban tudni, hogy az angol nyelv Helen Doron módszerrel való tanulása segítséget nyújthat a diszlexiás gyermek idegrendszerének fejlesztésében. Helen Doron ugyanis a módszer kidolgozásakor figyelembe vette, hogy a kisgyermek igen kíváncsi lény, aki az őt körülvevő világot minden létező érzékszervével meg akarja tapasztalni.
Foglalkozásaink alatt gyermeked olyan élményeket, sokrétű tapasztalatokat szerez (látás, hallás stb.), mindent kipróbálhatnak (pl. ízlelés, érintés) és gyakorolhatnak (pl. mozgásos tevékenységek). Így az órákon, a nyelven túl mintegy pluszként nyújtott sokrétű stimuláció segítségével jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában.


Jó előkészítő ez az általános iskolai angol órákra?

Nemcsak előkészítő, sokkal több annál! Amennyiben óvodás korban kezdi gyermeked nálunk a tanulást, 2. osztályos korára már olyan nyelvi szintet ér el, hogy Cambridge vagy Pearson gyermeknyelvvizsgát tehet. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy amennyiben gyermeked itt kezdi a nyelvtanulást, iskolakezdéskor érdemes egy második idegen nyelvet választania. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a gyermekek, akik nálunk már angolt tanultak, jóval könnyebben, gyorsabban és természetesebben sajátítják el az iskolában a 2. második nyelvet pl. a németet. Ezen kívül, mivel itt, a Helen Doron Oktatóközpontban gyermeked rengeteg pozitív megerősítést, bátorítást kap, így sikerélménye lesz a nyelvtanulással kapcsolatban, s bátrabban szólal majd meg egy második idegen nyelven is.

Az általánosban tanul angolul mégsem mer megszólalni, mi lehet az oka, hogyan tudok neki segíteni?

Az általános iskolákban általában az a probléma, hogy túl sok gyermek van egy csoportban, s sajnos eszközök és lehetőségek híján, gyakran még mindig a poroszos, frontális módszerrel tanulnak a gyerekek. Az iskolai tanórákon kevés lehetőség jut a beszédkészség fejlesztésére, az érdekes, változatos feladatokra, a sok pozitív megerősítésre.
A Helen Doron foglalkozásokon azonban gyermeked – csak úgy, mint az anyanyelvén – elÅ‘ször szóban tanul meg kommunikálni. Az elfogadó, szeretetteljes légkör, a rengeteg játék és bátorítás, amit a foglalkozások alatt kap, feloldják gátlásait. Gyermeked a 4-8 fÅ‘s csoportban, egy 45 perces óra folyamán számtalan lehetÅ‘séget és motivációt kap a szóbeli megnyilvánulásra, s gyorsan természetessé válik számára , hogy idegen nyelven szólaljon meg.
…felelés, házi feladat és stressz nélkül!

Miért fontos a rendszeres hanganyag hallgatás?

A módszer kulcsfontosságú eleme a rendszeres hanganyag hallgatás, na de miért is fontos ez? Tudományosan igazolt tény, hogy egy gyermek 6 éves koráig ugyanolyan módon és ugyanolyan természetességgel, akcentus nélkül sajátít el bármilyen idegen nyelvet, csak úgy, mint az anyanyelvét. Természetesen nem minden magyar családban beszélnek a szülők angolul, nem beszélve a helyes kiejtésről. A tananyaghoz tartozó aktuális hanganyag napi rendszerességű hallgatásával viszont mesterséges anyanyelvi környezetet teremtesz gyermeked számára, amely számos előnnyel jár:

  • gyermeked napi szinten hallja az angol nyelvet
  • olyan, mintha egy angol „dadus” beszélne hozzá minden nap
  • kizárólag angol anyanyelvűek verselnek, énekelnek, beszélnek a CD-ken, amely biztosítja, hogy gyermeked akcentus nélkül sajátíthassa el a nyelvet
  • a napi rendszerességgel hallott mondatokat, állandósult szókapcsolatokat, nyelvi szerkezeteket, szókincset és intonációt gyermeked észrevétlenül – ugyanúgy, mint az anyanyelvét – sajátítja el
  • összehasonlítva a hanganyagot nem használó gyerekekkel, a rendszeresen a hanganyagot hallgató gyerekek szemmel láthatóan könnyebben, gyorsabban és maradandóbban sajátítják el (s tudják használni!) az órán tanultakat.